• Czyścimy i konserwujemy groby oraz nagrobki przez cały rok
• Sprzątamy i odśnieżamy otoczenie grobów
• Dekorujemy kwiatami groby i sadzimy rośliny wokół nich
• Pielęgnujemy nasadzenia roślin
• Malujemy litery na płytach nagrobnych
• Zapalamy świece i znicze
• Pamiętamy o ważnych rocznicach
• Uprzątamy groby po pogrzebie
• Dokumentujemy fotograficznie naszą pracę i wysyłamy poprzez e-mail lub MMS
• Możemy dowozić Klientów i towarzyszyć im w odwiedzeniu grobu
• Wykonujemy również inne usługi w zależności od indywidualnych potrzeb np. kontaktujemy się w imieniu Klientów z administratorami cmentarzy (prolongata nienaruszalności grobu, odnajdywanie mogił) czy zakładami kamieniarskimi.

stat4u